Kantory

Największa sieć kantorów w Polsce

Już od 1999 roku główną domeną naszej działalności jest skup i sprzedaż walut. Od początku naszego istnienia na rynku staraliśmy się zapewnić najwyższą jakość usług - tak, by nasi Klienci mogli korzystać z nich z maksymalną wygodą. Dzięki temu, że zawsze dostosowujemy się do ich potrzeb i bierzemy pod uwagę warunki panujące na lokalnym rynku – dziś stanowimy jedną z najbardziej rozpoznawalnych, stabilnych marek w swojej branży.

Szkolenia

Szkolimy Specjalistów

Wszechstronna wiedza i wieloletnie doświadczenie w branży daje nam gwarancję odpowiedniej analizy potrzeb uczestników szkoleń. Nasze kursy charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym opartym na wiedzy teoretycznej i na bogatym praktycznym doświadczeniu naszych wykładowców. Są jednocześnie bardzo skuteczne ze względu na bardzo wysokie umiejętności prezentacyjne i komunikacyjne wykładowców oraz ich znajomość branży i wewnętrznych procedur obowiązująch w firmach i instytucjach, z którymi współpracujemy.

Programy

Wieloletnie doświadczenie w branży

Wdrażane przez nas oprogramowanie zostało stworzone na podstawie wieloletnich doświadczeń działalności związanej z obrotem walut i postępującą ogólną cyfryzacją. Nasze oprogramowanie jest ciągle rozwijane i dostosowywane do aktualnych trendów i wymogów jakie stawia dzisiejsza technologia, oraz na potrzeby związane z ciągłym rozwojem naszej firmy.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Cel kursu

Zapoznanie słuchaczy będących przedstawicielami bądź pracownikami instytucji obowiązanych (na podst. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu tekst jednolity Dz. U. 153, poz. 1505 z późn. zm.), wobec których zostały nałożone nowe obowiązki z przepisami prawnymi i ich praktyczną realizacją wynikających z ustawy. Szczególny nacisk położony jest na przedstawienie obowiązków danej instytucji, stosowania jej zapisów w zakresie prowadzenia rejestrów identyfikacji klienta, prowadzenia analiz oraz zasad przekazywania informacji GIIF. Szkolenie w odróżnieniu do innych dostępnych na rynku przygotowuje więc do praktycznego wdrożenia przepisów ustawy.

Zagadnienia

 • Podstawy prawne
  • polskie i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie prania pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu
  • Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
 • GIIF. Pojęcie i status instytucji obowiązanej i jednostki współpracującej.
  • Główny Inspektor Informacji Finansowej – status i funkcja
  • Instytucja obowiązana – status ustawowy. Katalog
  • Zadania instytucji obowiązanych
   • identyfikacja i analiza transakcji
   • rejestracja transakcji i przesyłanie danych do GIIF
   • procedura wewnętrzna i szkolenia
   • kwartalna analiza transakcji
 • Podstawowe zagadnienia związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
  • Pranie pieniędzy i jego fazy: lokowanie, maskowanie, integracja
  • Terroryzm – legalne i nielegalne źródła finansowania. Transfer środków.
  • Transakcja podejrzana, ponadprogowa i powiązana.
 • Model postępowania
  • Środki bezpieczeństwa finansowego – identyfikacja klienta (podstawowa, uproszczona i wzmożona)
  • Typowanie transakcji
  • Rejestracja transakcji
   • formularz
   • prowadzenie rejestru – zagadnienia prawne i formalne
   • przekazywanie danych do GIIF (składniki zawiadomienia)
 • Kontrola instytucji obowiązanych
  • Zakres kontroli nad instytucją obowiązaną
  • Przebieg kontroli, uprawnienia kontrolerów
  • Protokół i zalecenia pokontrolne
 • Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów, kary pieniężne.

Czas trwania kursu

1 dzień ( 4 godziny dydaktyczne)

Cena

250 PLN (przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej firmy możliwość negocjacji ceny)

Cena kursu obejmuje udział w zajęciach wykładowo-warsztatowych, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z zał. nr 1. do rozporządzenia MEN z 3.02.2006 r. (Dz. U. 2006 Nr 31 poz. 216)

Informacje o najbliższym szkoleniu na stronie głównej portalu. Szkolenie odbywa się w przypadku zgłoszenia co najmniej 3 uczestników.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną oraz wpłata należności tytułem uczestnictwa (po nadesłaniu zgłoszenia).

Kontakt

Katowice
Monika Złotnik
tel: (+48) 507 872 022
tel/fax: (32) 736 94 94

Łódź
Magdalena Rojewska
tel: (+48) 606 641 664
tel/fax: (42) 659 52 00

e-mail: szkofalselenia@exg.pl

Formularz zamówienia - Szkolenie:

Dane do faktury:
Dane kontaktowe:
Pole na dodatkowe informacje, uwagi:

Dodatkowo prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia zamówienia.

Administratorem Państwa danych osobowych jest EXG Investments s.c. z siedzibą przy ul. Dekabrystów 10, 42-218 Częstochowa, tel.: +48 34 360 60 60, adres e-mail: biufalsero@exg.pl. Celem zbierania danych jest obsługa zamówienia oprogramowania do obsługi działalności kantorowej. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane, które Spółka przetwarza obejmują imiona i nazwiska, nazwę firmy, adres i numer NIP, numer telefonu kontaktowego i adres. Podanie tych danych nie jest wymagane przepisami prawa, niemniej odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację zamówienia. Dane udostępnione przez Państwa podlegają udostępnieniu podmiotowi prowadzącemu obsługę księgową Spółki. Ponadto, mamy prawo do udostępnienia danych osobowych tym podmiotom, które z mocy prawa mają prawo zażądać od nas udostępnienia tych danych, w szczególności są to organy wymiaru sprawiedliwości, jak również organy podatkowe. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

2013 Exchange Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.