STRONA GŁÓWNA / USŁUGI / SZKOLENIA EXCHANGE GROUP /

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ
szkofalselenia@exg.pl

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Zapoznanie słuchaczy będących przedstawicielami bądź pracownikami instytucji obowiązanych (na podst. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu tekst jednolity Dz. U. 153, poz. 1505 z późn. zm.), wobec których zostały nałożone nowe obowiązki z przepisami prawnymi i ich praktyczną realizacją wynikających z ustawy. Szczególny nacisk położony jest na przedstawienie obowiązków danej instytucji, stosowania jej zapisów w zakresie prowadzenia rejestrów identyfikacji klienta, prowadzenia analiz oraz zasad przekazywania informacji GIIF. Szkolenie w odróżnieniu do innych dostępnych na rynku przygotowuje więc do praktycznego wdrożenia przepisów ustawy.
 • Czas trwania kursu: 1 dzień (4 godziny dydaktyczne)
 • Cena: 250 PLN (przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej firmy możliwość negocjacji ceny)
 • Cena kursu obejmuje udział w zajęciach wykładowo-warsztatowych, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z zał. nr 1. do rozporządzenia MEN z 3.02.2006 r. (Dz. U. 2006 Nr 31 poz. 216)
 • Informacje o najbliższym szkoleniu na stronie głównej portalu. Szkolenie odbywa się w przypadku zgłoszenia co najmniej 3 uczestników.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną oraz wpłata należności tytułem uczestnictwa (po nadesłaniu zgłoszenia).

Zagadnienia kursu

 • Podstawy prawne
  • polskie i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie prania pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu
  • Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
 • GIIF. Pojęcie i status instytucji obowiązanej i jednostki współpracującej.
  • Główny Inspektor Informacji Finansowej – status i funkcja
  • Instytucja obowiązana – status ustawowy. Katalog
  • Zadania instytucji obowiązanych
   • identyfikacja i analiza transakcji
   • rejestracja transakcji i przesyłanie danych do GIIF
   • procedura wewnętrzna i szkolenia
   • kwartalna analiza transakcji
 • Podstawowe zagadnienia związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
  • Pranie pieniędzy i jego fazy: lokowanie, maskowanie, integracja
  • Terroryzm – legalne i nielegalne źródła finansowania. Transfer środków.
  • Transakcja podejrzana, ponadprogowa i powiązana.
 • Model postępowania
  • Środki bezpieczeństwa finansowego – identyfikacja klienta (podstawowa, uproszczona i wzmożona)
  • Typowanie transakcji
  • Rejestracja transakcji
   • formularz
   • prowadzenie rejestru – zagadnienia prawne i formalne
   • przekazywanie danych do GIIF (składniki zawiadomienia)
 • Kontrola instytucji obowiązanych
  • Zakres kontroli nad instytucją obowiązaną
  • Przebieg kontroli, uprawnienia kontrolerów
  • Protokół i zalecenia pokontrolne
 • Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów, kary pieniężne.

Kontakt w sprawie szkoleń
Magdalena Rojewska - Łódź
tel: +48 606 641 664 tel/fax: 42 659 52 00
e-mail: szkofalselenia@exg.pl

Monika Złotnik - Katowice
tel: +48 507 872 022 tel/fax: 32 736 94 94
e-mail: szkolenia@exg.pl

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. × Przeczytaj więcej o cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarka internetowa) w celu rozpoznania urządzenia tak, aby móc dostarczyć funkcjonalności takich jak np.: koszyk sklepowy, logowanie. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom na których są zapisywane.

Pliki cookies są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, do poniższych celów:

Usuwanie plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ma domyślnie ustawione akceptowanie przyjmowania plików cookies. Ustawienie to można zmienić samodzielnie w dowolnym czasie tak aby pliki cookies były blokowane. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów na stronie internetowej co uniemożliwi w szczególności np.: korzystanie z koszyka zakupowego lub logowanie użytkownika.