Kantory

Największa sieć kantorów w Polsce

Już od 1999 roku główną domeną naszej działalności jest skup i sprzedaż walut. Od początku naszego istnienia na rynku staraliśmy się zapewnić najwyższą jakość usług - tak, by nasi Klienci mogli korzystać z nich z maksymalną wygodą. Dzięki temu, że zawsze dostosowujemy się do ich potrzeb i bierzemy pod uwagę warunki panujące na lokalnym rynku – dziś stanowimy jedną z najbardziej rozpoznawalnych, stabilnych marek w swojej branży.

Szkolenia

Szkolimy Specjalistów

Wszechstronna wiedza i wieloletnie doświadczenie w branży daje nam gwarancję odpowiedniej analizy potrzeb uczestników szkoleń. Nasze kursy charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym opartym na wiedzy teoretycznej i na bogatym praktycznym doświadczeniu naszych wykładowców. Są jednocześnie bardzo skuteczne ze względu na bardzo wysokie umiejętności prezentacyjne i komunikacyjne wykładowców oraz ich znajomość branży i wewnętrznych procedur obowiązująch w firmach i instytucjach, z którymi współpracujemy.

Programy

Wieloletnie doświadczenie w branży

Wdrażane przez nas oprogramowanie zostało stworzone na podstawie wieloletnich doświadczeń działalności związanej z obrotem walut i postępującą ogólną cyfryzacją. Nasze oprogramowanie jest ciągle rozwijane i dostosowywane do aktualnych trendów i wymogów jakie stawia dzisiejsza technologia, oraz na potrzeby związane z ciągłym rozwojem naszej firmy.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Cel kursu

Zapoznanie słuchaczy będących przedstawicielami bądź pracownikami instytucji obowiązanych (na podst. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu tekst jednolity Dz. U. 153, poz. 1505 z późn. zm.), wobec których zostały nałożone nowe obowiązki z przepisami prawnymi i ich praktyczną realizacją wynikających z ustawy. Szczególny nacisk położony jest na przedstawienie obowiązków danej instytucji, stosowania jej zapisów w zakresie prowadzenia rejestrów identyfikacji klienta, prowadzenia analiz oraz zasad przekazywania informacji GIIF. Szkolenie w odróżnieniu do innych dostępnych na rynku przygotowuje więc do praktycznego wdrożenia przepisów ustawy.

Zagadnienia

 • Podstawy prawne
  • polskie i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie prania pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu
  • Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
 • GIIF. Pojęcie i status instytucji obowiązanej i jednostki współpracującej.
  • Główny Inspektor Informacji Finansowej – status i funkcja
  • Instytucja obowiązana – status ustawowy. Katalog
  • Zadania instytucji obowiązanych
   • identyfikacja i analiza transakcji
   • rejestracja transakcji i przesyłanie danych do GIIF
   • procedura wewnętrzna i szkolenia
   • kwartalna analiza transakcji
 • Podstawowe zagadnienia związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
  • Pranie pieniędzy i jego fazy: lokowanie, maskowanie, integracja
  • Terroryzm – legalne i nielegalne źródła finansowania. Transfer środków.
  • Transakcja podejrzana, ponadprogowa i powiązana.
 • Model postępowania
  • Środki bezpieczeństwa finansowego – identyfikacja klienta (podstawowa, uproszczona i wzmożona)
  • Typowanie transakcji
  • Rejestracja transakcji
   • formularz
   • prowadzenie rejestru – zagadnienia prawne i formalne
   • przekazywanie danych do GIIF (składniki zawiadomienia)
 • Kontrola instytucji obowiązanych
  • Zakres kontroli nad instytucją obowiązaną
  • Przebieg kontroli, uprawnienia kontrolerów
  • Protokół i zalecenia pokontrolne
 • Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów, kary pieniężne.

Czas trwania kursu

1 dzień ( 4 godziny dydaktyczne)

Cena

250 PLN (przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej firmy możliwość negocjacji ceny)

Cena kursu obejmuje udział w zajęciach wykładowo-warsztatowych, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z zał. nr 1. do rozporządzenia MEN z 3.02.2006 r. (Dz. U. 2006 Nr 31 poz. 216)

Informacje o najbliższym szkoleniu na stronie głównej portalu. Szkolenie odbywa się w przypadku zgłoszenia co najmniej 3 uczestników.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną oraz wpłata należności tytułem uczestnictwa (po nadesłaniu zgłoszenia).

Kontakt

Katowice
Monika Złotnik
tel: (+48) 507 872 022
tel/fax: (32) 736 94 94

Łódź
Magdalena Rojewska
tel: (+48) 606 641 664
tel/fax: (42) 659 52 00

e-mail: szkofalselenia@exg.pl

2013 Exchange Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.