Kantory

Największa sieć kantorów w Polsce

Już od 1999 roku główną domeną naszej działalności jest skup i sprzedaż walut. Od początku naszego istnienia na rynku staraliśmy się zapewnić najwyższą jakość usług - tak, by nasi Klienci mogli korzystać z nich z maksymalną wygodą. Dzięki temu, że zawsze dostosowujemy się do ich potrzeb i bierzemy pod uwagę warunki panujące na lokalnym rynku – dziś stanowimy jedną z najbardziej rozpoznawalnych, stabilnych marek w swojej branży.

Szkolenia

Szkolimy Specjalistów

Wszechstronna wiedza i wieloletnie doświadczenie w branży daje nam gwarancję odpowiedniej analizy potrzeb uczestników szkoleń. Nasze kursy charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym opartym na wiedzy teoretycznej i na bogatym praktycznym doświadczeniu naszych wykładowców. Są jednocześnie bardzo skuteczne ze względu na bardzo wysokie umiejętności prezentacyjne i komunikacyjne wykładowców oraz ich znajomość branży i wewnętrznych procedur obowiązująch w firmach i instytucjach, z którymi współpracujemy.

Programy

Wieloletnie doświadczenie w branży

Wdrażane przez nas oprogramowanie zostało stworzone na podstawie wieloletnich doświadczeń działalności związanej z obrotem walut i postępującą ogólną cyfryzacją. Nasze oprogramowanie jest ciągle rozwijane i dostosowywane do aktualnych trendów i wymogów jakie stawia dzisiejsza technologia, oraz na potrzeby związane z ciągłym rozwojem naszej firmy.

Obsługa klienta w kantorze w języku angielskim

Cel kursu

Szkolenie prowadzone jest w języku wykładowym polskim. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym. Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności komunikowania się w języku angielskim z klientem kantoru.

Zagadnienia

  • Zwroty grzecznościowe niezbędne w pracy z klientem. Przykłady i ćwiczenia
  • Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania potrzeb klienta zagranicznego i reagowania na nie
  • Prezentowanie oferty przy wykorzystaniu języka angielskiego
  • Językowe środki łagodzenia konfliktów z klientem
  • Negocjacje i obrona ceny
  • Słownictwo, zwroty i gotowe rozwiązania językowe niezbędne w pracy kasjera walutowego
  • Warsztaty fonetyczne – poprawna wymowa. Ćwiczenia praktyczne

Czas trwania kursu

Czas trwania szkolenia i jego tryb ustalane są indywidualnie w zależności od wstępnego poziomu uczestników szkolenia.
Kurs standardowy – 4 dni (24 godziny dydaktyczne)

Cena

Uzależniona od ilości zgłoszonych uczestników.

Cena obejmuje analizę kompetencji językowych uczestników, progress tests (ocena postępów), materiały szkoleniowe oraz certyfikaty wystawione zgodnie z zał. nr 1. do rozporządzenia MEN z 3.02.2006 r. (Dz. U. 2006 Nr 31 poz. 216).

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną oraz wpłata należności tytułem uczestnictwa (po nadesłaniu zgłoszenia)

Kontakt

Magdalena Rojewska
tel: (+48) 606 641 664
tel/fax: (42) 659 52 00
e-mail: szkolenia@exg.pl

Formularz zamówienia - Szkolenie:

Dane do faktury:
Dane kontaktowe:
Pole na dodatkowe informacje, uwagi:

Dodatkowo prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia zamówienia.

Administratorem Państwa danych osobowych jest EXG Investments s.c. z siedzibą przy ul. Dekabrystów 10, 42-218 Częstochowa, tel.: +48 34 360 60 60, adres e-mail: biufalsero@exg.pl. Celem zbierania danych jest obsługa zamówienia oprogramowania do obsługi działalności kantorowej. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane, które Spółka przetwarza obejmują imiona i nazwiska, nazwę firmy, adres i numer NIP, numer telefonu kontaktowego i adres. Podanie tych danych nie jest wymagane przepisami prawa, niemniej odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację zamówienia. Dane udostępnione przez Państwa podlegają udostępnieniu podmiotowi prowadzącemu obsługę księgową Spółki. Ponadto, mamy prawo do udostępnienia danych osobowych tym podmiotom, które z mocy prawa mają prawo zażądać od nas udostępnienia tych danych, w szczególności są to organy wymiaru sprawiedliwości, jak również organy podatkowe. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

2013 Exchange Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.